EDB

EDB

EDB

EDB-stik er et beskyttet strømkredsløb, som sikrer at det kun er nødvendigt udstyr der kører på det. Ens for alle er at de har deres egen sikringsgruppe. Det kan også være transient-beskyttet og/eller være UPS forsynet.

Idéen er at udstyr som ikke må slukkes eller ikke må tabe strømmen er tilsluttet EDB-stik.

Back to top